Математика природе у поезији великана

Пун наслов: „Математика природе у поезији великана – хармонијска структура универзалног генетског кода у делима књижевних класика: Његоша, Дантеа, Хомера, Шекспира“.

Предавње на Алфа БК Уиверзитету, 1.06.2024

Predavanje na Alfa BK Univerzitetu