Svi članci od Miloje Rakocevic

Математика природе у поезији великана

Пун наслов: „Математика природе у поезији великана – хармонијска структура универзалног генетског кода у делима књижевних класика: Његоша, Дантеа, Хомера, Шекспира“.

Предавње на Алфа БК Уиверзитету, 1.06.2024

Predavanje na Alfa BK Univerzitetu

Његошев исконски логос, књига прва, објашњење слајдова

Милоје М. Ракочевић

(mirkovmiloje@gmail.com) [www.rakocevcode.rs]

ЊЕГОШЕВ ИСКОНСКИ ЛОГОС (Књига прва, поновљено издање)

ННК Интернационал, 2023 (Промоција у Клубу РТС 04. 2024, Београд

 

Njegoshev iskonski logos, knjiga prva, objasnjenja slajdova.doc