Mesečne arhive: oktobar 2020

Његошева по(и)етика

 

Књига се састоји од осам поглавља и седам прилога, осветљених сада,
у заједништву, потпуно новим насловом – Његошева по(и)етика. Зашто
тако, објашњено је у двема пролегоменама, у првом и последњем, осмом
поглављу. Идући од поглавља до поглавља, сада у оквиру ове књиге, одређе-
ни делови су се нужно и неминовно морали поновити због тога што то тако
налаже наративни дискурс, у смислу да се прича мора испричати онако како
је изворно била дата, у свом првом изворнику.NJEGOSEVA PO(I)ETIKA