ЈЕДИНСТВЕНА КЊИГА О ЈЕДИНСТВЕНОЈ ШКОЛИ

 

Овде се даје оригинални текст чланка, објављеног у ГАЛАКСИЈИ НОВОЈ 4.10.2018 године, где из графичко-техничких разлога нису објављене и фусноте, у које читалац овде може остварити увид

 

JEDINSTVENA KNJIGA O JEDINSTVENOJ SKOLI.