PREDAVANJE O GENETSKOM KODU, 17.11.2010

Predavanje je održano studentima III godine Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, biomedicinski smer, u okviru programa nastavnog predmeta biofizika, koju predaje prof. Dejan Raković. Predavanje je realizovano u Centru za molekularne mašine Mašinskog fakulteta, u okviru šireg programa dodatnih edukacija.