ИНТЕРВЈУ У „ГЕОПОЛИТИЦИ“, XII, 2011

„ГЕОПОЛИТИКА“, бр. 47, децембар 2011. Разговор водила Дијана Ивановић. Наднаслов: Милоје Ракочевић, доктор хемијских наука и аутор књиге „Његошев исконски логос“. Наслов:
ЊЕГОШ И САВРШЕНИ ГЕНЕТСКИ КОД