Genetic code research: a precognition result (I)

This short communication reveals final result of my 40 years of research into the genetic code with the status of a precognition in the sense that it was seen in one of my dreams 75 years ago.

U ovom kratkom saopštenju obelodanjuje se finalni rezultat mojih 40-godišnjih istraživanja genetskog koda sa statusom prekognicije u smislu što je viđen u snu pre 75 godina.

Genetic Code precognition